៦០ ថ្ងៃទ្រង់រស់វិញ


១. ថ្ងៃសុក្រជាថ្ងៃទ្រង់សុគត សពទ្រង់ត្រូវទុកក្នុងផ្នូរ ពួកសិស្សកើតទុក្ខ នាំគ្នាយំថ្ងូរ ដ្បិតព្រះដ៏មានពរទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុត ផុតរលត់ក្ដីសង្ឃឹម ថានឹងគ្មានទីពឹង ពួកមេសាសនា ចាប់ថ្នាក់ប្រកាន់ខឹង ថាទ្រង់តាំងខ្លួនឡើង ជាព្រះរាជបុត្រនៃម្ចាស់ឋានសួគ៌។

២. ថ្ងៃអាទិត្យព្រឹកជាថ្ងៃអស្ចារ្យ ទេវតាលេចមកឯផ្នូរ ពួកយាមភ័យស្លុត ដួលទាំងជំហរ នុះទេវតាបើកផ្នូរ ថ្វាយព្រះអម្ចាស់ថ្លៃ ទ្រង់រស់វិញ មានជោគជ័យ ឥតមានអ្វីឃាត់ទ្រង់បាន
ក្ដីស្លាប់ចុះចាញ់ ដោយព្រោះទ្រង់ប្ដូរប្រាណ ខំយកជ័យត្រាបាន សម្រាប់សង្គ្រោះដល់យើងគ្រប់គ្នា ។

៣. ដូច្នេះយើងអាចចូលមកឯទ្រង់ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានមេត្តា ទ្រង់ស្លាប់ជំនួសអស់មនុស្សគ្រប់គ្នា បីថ្ងៃរស់ហើយណា ចូរយើងទទួលទ្រង់ កុំបង្អង់ នាំខកខាន ទ្រង់ប្រទានជីវិតអស់កល្ប ទ្រង់គឺជាម្ចាស់ ហើយក៏ជាសិរសារ ដែលនាំយើងគ្រប់គ្នា ឡើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គ។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment