២១ ចម្រៀងថ្វាយព្រះពរ


១.­­ សូមថ្វាយព្រះពរ​ ដ៏បវរមហាជោគជ័យ យើងគ្រីស្ទជនទាំងប្រុសស្រី សូមថ្វាយដោយស្មោះស (​ស្ទួន)

ឱ! ព្រះយេស៊ូវ យើងខ្ញុំថ្វាយដោយអំណរ ដ្បិតទ្រង់បានស៊ូប្ដូរ ជាប់ឆ្កាងជួសយើងជាក់ច្បាស់។

២. ព្រះលោហិតទ្រង់ ហូរខ្ចាយដរាបដល់ក្ស័យ លោះបាបមនុស្សក្នុងលោកិយ គ្រប់ពូជគ្រប់ជាតិសាសន៍ (ស្ទួន)

ដ្បិតទ្រង់ស្រឡាញ់ ដល់យើងខ្ញុំជាខ្លាំងណាស់ ព្រះទ័យមិនប្រែផ្លាស់ ចោលយើងឱ្យរងវេទនា។

៣. ទូលព្រះបង្គំ រូបយើងខ្ញុំគ្រប់ៗប្រាណ សូមលើកហត្ថាឡើងថ្កាន ក្រាបប្រណម្យវន្ទា(ស្ទួន) 
ថ្លែងអរព្រះគុណ ធ្ងន់វិសេសឥតឧបមា ព្រះតេជះឫទ្ធា សូមបានថ្កុំផ្កើងរុងរឿង ។ 

៤. សូមរាជ្យទ្រង់បាន គ្រប់គ្រងដោយឫទ្ធិចេស្ដា ហើយទ្រង់ក៏ជាសិរីសា គ្រប់គ្រងដឹកនាំយើង (ស្ទួន)

ទ្រង់នឹងធ្វើទោស ដល់លោកិយដោយសារភ្លើង ចំណែកឯពួកយើង ទ្រង់បានប្រោស់លោះរួចហើយ។

៥. ទូលព្រះបង្គំ យើងខ្ញុំសូមថ្វាយព្រះពរ ថ្វាយសិរីរុងរឿងបវរ ព្រះជន្មអស់កល្បអើយ (ស្ទួន)

សូមរាជ្យព្រះអង្គ ឆាប់មកដល់កុំយូរឡើយ ខ្មាំងបៀតបៀនមិនស្បើយ ​ ដល់យើងខ្ញុំជាខ្លាំងណាស់។

ចែករំលែក:

1 comment:

  1. A new regular has emerged so fast that it's like the times of career-ending disgrace and embarrassment for anybody caught betting never existed in any respect. This is weird to soak up as an novice sports historian outcome 카지노 사이트 of|as a result of} for therefore lengthy, the leagues needed completely nothing to do with betting. The potential for sport fixing is obvious, and leagues partnering instantly with betting sites has led to some conspiratorial pondering by some sports followers, myself included.

    ReplyDelete