២២ អរព្រះគុណ

១.  អរគុណព្រះវរបិតា ស្រឡាញ់អស្ចារ្យ ដល់យើងគ្រប់ប្រាណ
ស៊ូចាត់រាជបុត្រឱ្យចុះចាកឋាន ជួយនាំយើងថ្កាន ទៅឯឋានទ្រង់ ។

២. អរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ព្រះគុណធ្ងន់ម្លេះ ដល់លោកលិចលង់ ទ្រង់ជារាជបុត្រមកជួយស្រោចស្រង់ គ្រប់បាំងទោសផងតាំងស្ពានមេត្រី ។

៣ អរគុណអង្គព្រះវិញ្ញាណ ដែលព្រះប្រទាន ដោយប្រោសប្រណី
មកជួយបំភ្លឺគ្រប់ជនប្រុសស្រី បង្កើតយើងថ្មី ប្រោសឱ្យបានរស់។ចែករំលែក:

1 comment:

  1. Sports Betting at Safest Betting Sites in Israel - Airjordan10 RetroOutlet
    Safest Betting where to find air jordan 18 retro toro mens sneakers Sites how to buy air jordan 18 retro red in Israel · The Best and real air jordan 18 retro men red Best air jordan 18 stockx from my site Betting Sites in the UK · The UK's Hottest Bookmakers · Betfair Sports where to order jordan 18 white royal blue Betting Authority · Betfair

    ReplyDelete