២២ អរព្រះគុណ

១.  អរគុណព្រះវរបិតា ស្រឡាញ់អស្ចារ្យ ដល់យើងគ្រប់ប្រាណ
ស៊ូចាត់រាជបុត្រឱ្យចុះចាកឋាន ជួយនាំយើងថ្កាន ទៅឯឋានទ្រង់ ។

២. អរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ព្រះគុណធ្ងន់ម្លេះ ដល់លោកលិចលង់ ទ្រង់ជារាជបុត្រមកជួយស្រោចស្រង់ គ្រប់បាំងទោសផងតាំងស្ពានមេត្រី ។

៣ អរគុណអង្គព្រះវិញ្ញាណ ដែលព្រះប្រទាន ដោយប្រោសប្រណី
មកជួយបំភ្លឺគ្រប់ជនប្រុសស្រី បង្កើតយើងថ្មី ប្រោសឱ្យបានរស់។ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment