៣៨ ណូអែលបរិសុទ្ធ


១. ណូអែលរាត្រីនេះ ជាណូអែលបរិសុទ្ធ (ជាណូអែលបរិសុទ្ធ)
ណូអែលមុនបំផុត កើតនៅពេលយប់រងារ (នៅពេលយប់រងារ)
ពួកគង្វៀលចៀម ខ្លះយាមខ្លះដេកនិន្ទ្រា (មែនហើយ)
ស្រាប់តែទេវតា លេចឡើងរំពងអាកាស ។


២. ណូអែលរាត្រីនេះ ជាណូអែលបរិសុទ្ធ (ណូអែលបរិសុទ្ធ)
បុត្រសន្តវិសុទ្ធ ច្យុតចុះចាកឋានសួគ៌ា (ចុះចាកឋានសួគ៌ា)
មកយកកំណើត ជាមនុស្សនាលោកា (មែនហើយ)
ប្រសូតមកជា ស្ដេចលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែល ។


៣. ណូអែលរាត្រីនេះ ជាណូអែលបរិសុទ្ធ (ណូអែលបរិសុទ្ធ)
ព្រះយេស៊ូវព្រះបុត្រ គង់នៅជិតយើងបង្កើយ (នៅជិតយើងបង្កើយ)
ទ្រង់មកសង្គ្រោះ រំដោះយើងពីបាបហើយ (មែនហើយ)
កុំបង្អង់ឡើយ មិត្តអើយទទួលទ្រង់ចុះ ។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment