២៦ ទ្រង់នឹងយាងចូលមក


១. ឱ! ទ្វារទាំងឡាយ​អើយចូរងើបក្បាលឡើង ទទួលក្សត្រដ៏ថ្កុំថ្កើង ទ្វារអើយចូរបើកចំហ (ស្ទួន)

ថ្វាយមហាក្សត្រាជាព្រះដ៏មានសិរីល្អ ទ្រង់នឹងយាងចូលមក

​ ​ឱ! ទ្វារដ៏អស់កល្បអើយ ចូរបើកចំហចុះ ។

២.​ ព្រះមហាក្សត្រាព្រះដ៏មានសិរីល្អ ដែលទ្រង់នឹងយាងចូលមក អំណាចទ្រង់លើទាំងអស់ (ស្ទួន)
ជាអ្នកចម្បាំងឈ្នះពួកខ្មាំងហើយជួយរំដោះ អស់អ្នកដែលរងគ្រោះ
ឲ្យរួចដោយឫទិ្ធគួរស្ញែង ល្បីល្បាញយ៉ាងអស្ចារ្យ ។៣ ព្រះមហាក្សត្រាដ៏មានសិរីល្អ ដែលទ្រង់នឹងយាងចូលមក នោះតើទ្រង់ជាអង្គណា?​ (ស្ទួន)

គឺព្រះរាជ្យបុត្រដែលមកពីព្រះវរបិតា ឬព្រះយេហូវ៉ាដែលបង្កើតលោកិនេះ ជាអម្ចាស់មេត្រី ។

៤ ឱ! មនុស្សគ្រប់ពូជជាតិសាសន៍ទាំងឡាយអើយ (ស្ទួន)

ចូរកុំនៅធ្វើកន្តើយ ទោះក្មេងចាស់ប្រុសឬស្រី (ស្ទួន)

ចូរបើកទ្វារចិត្តថ្វាយទ្រង់យាងចូលមកឆ្នៃ បំផ្លាស់ជីវិតថ្មី

រស់ក្នុងសិរីល្អព្រះ ចូរបើកចំហចុះ ។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment