៣៥. កាលណាខ្ញុំច្រៀងពីព្រះយេស៊ូវ


១. កាលណាខ្ញុំច្រៀងពីព្រះយេស៊ូវ ចិត្តខ្ញុំបានធូរស្បើយល្ហើយទុក្ខា បាត់ក្ដីកង្វល់ខ្លោចផ្សា
ព្រោះលោកដែលពេញដោយក្ដីវិនាស ជៀសពុំបានឡើយ
នាមទ្រង់ជាសោបើកឃ្លាំងចម្លើយ មេល្បួងកាលឮនាមព្រះអង្គហើយ
គ្មានអ្នកណាឡើយ ខ្ញុំច្រៀង ខ្ញុំច្រៀង ថ្លែងនាមព្រះសង្គ្រោះ ។

២. កាលណាខ្ញុំច្រៀងថ្លែងនាមព្រះអង្គ ព្រលឹងខ្ញុំផ្លុងហោះកាត់វេហាស៍
កាត់សិរីល្អអស្ចារ្យនៃព្រះ លេចមកពីឋានសួគ៌ា រកផ្ទឹមគ្មានសោះ
នៅលើកិយនេះគ្មានអ្វីទាំងអស់ ជួយស្អាតចិត្តខ្ញុំ ដូចនាមសង្គ្រោះ
ទ្រង់ស្រឡាញ់ស្មោះ ខ្ញុំក្សាន្ត ដោយច្រៀងថ្លែងនាមព្រះអម្ចាស់ ។

៣. កាលណាខ្ញុំច្រៀងលើកនាមឧត្តម ទ្រង់នាំមុខខ្ញុំច្រៀងបទមួយថ្មី
ទេព្តាប្រគុំតន្ត្រី តែមនុស្ស ដែលជារបស់លោកិយ មិនយល់ន័យច្បាស់
ខ្ញុំច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះអម្ចាស់ សូមក្ដីកម្សាន្តចិត្តធូរស្រឡះ
ដោយឫទ្ធិតេជះ ជួយខ្ញុំឱ្យខ្ញុំច្រៀងពីទ្រង់ឥតរសាយ ៕


ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment