៣៦ រកគ្មានដូចទ្រង់


១. អង្គឯណាដែលមានក្ដីស្រឡាញ់ ដូចព្រះយេស៊ូវ
ពិតជារកពុំបានឡើយ ទេ ទេ ទេពិតជារកពុំបានឡើយ
ទ្រង់តែមួយតែងគង់នៅជិតបង្កើយ គឺទ្រង់ហើយជាតួស្រឡាញ់រកគ្មានទេ
ឱ្យដូចទ្រង់នោះគ្មានសោះឡើយ គឺទ្រង់ហើយជាតួសេចក្ដីស្រឡាញ់ (អឺយ) ។

២. ទ្រង់គង់ជិតតែងជួយមើលរាល់ថ្ងៃ ដាស់តឿនទូន្មាន
ទោសខុសឆ្គងទ្រង់លុបចេញ ទេ​ ទេ​ ទេទ្រង់មិនយកទោសព្រោះស្រឡាញ់
ក្ដីទុក្ខព្រួយទ្រង់ទទួលផ្ទុកជួសវិញ ជាសម្លាញ់ស្ងួនភ្ញាស្ងប់ចិត្ត រកគ្មានទេ
ឱ្យដូចទ្រង់ពេលដោយស្រឡាញ់ ទ្រង់បំពេញឱ្យខ្ញុំបានស្កប់ចិត្ត (អឺយ) ។

៣. ចៅក្រមលើលោកិយកាត់ទោសទុរជន ឱ្យត្រឹមរួចខ្លួន
តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់អាណិត ខ្ញុំបះបោរទ្រង់លើកលែងហើយអាណិត
ឱ្យរង្វន់ជាមរតក និងជីវិត រៀបឋានពិតក្នុងតំណាក់ព្រះ រកគ្មានទេ
ឱ្យដូចទ្រង់ជាម្ចាស់ជីវិត ស្មោះត្រង់ពិតឱ្យខ្ញុំបានមរតកព្រះ (អឺយ) ៕


ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment