៤២ រាត្រីណូអែល


១. អធ្រាត ឮស័ព្ទពួកទេវតាស្រែកច្រៀង ដោយសូរសៀងតន្ត្រីសួគ៌ា
លើទីវាលនាអាកាសា ថា ព្រះសង្គ្រោះទ្រង់បានប្រសូតហើយ
ចូរទៅថ្វាយបង្គំក្សត្រយើង ទ្រង់ផ្ទុំក្នុងស្នូកដោយសុខសាន្ត ។

២. បុត្រតូច ជាព្រះពិតចុះមករកមនុស្សលោក ថ្លៃប្រោសលោះដែលព្រះប្រទាន
ដោយមេត្តាឱ្យទុកជាស្ពាន បានជាមេត្រីនឹងព្រះអម្ចាស់ឋានសួគ៌
ចូរទទួលទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះ ទ្រង់យាងមកប្រោស តាមសន្យា ។

៣. ចូរទៅ ផ្កាយនាំផ្លូវទៅបេថ្លេហិម ដោយសង្ឃឹមទោះយប់រងារ
អធ្រាតស្ងាត់មានរស្មីថ្លា ជា ដួងពន្លឺព្រះប្រទានមកហើយ
ចូរទៅថ្វាយបង្គំក្សត្រយើង ទ្រង់ផ្ទុំក្នុងស្នូក ដោយសុខសាន្ត ។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment