៥៧ ព្រះដ៏ប្រោសលោះទ្រង់រស់វិញ

១. ព្រះពិតទ្រង់បានយាងមក ដើម្បីតាមរកអ្នកដែលបាត់បង់ (ស្ទួន)
ស៊ូប្ដូរស្លាប់ជួសមនុស្សផង ខ្ទេចខ្ទាំរូបអង្គ ខ្ចាយព្រះលោហិត ។

២. ឱ្យគេព្យួរលើឈើឆ្កាង ចុកចាប់សព៌ាង្គទាល់ក្ស័យជីវិត (ស្ទួន)
ទុកជាថ្លៃលោះបាបពិត ស្រោចទ្រង់ជីវិតបាបជនទាំងឡាយ។

៣. លោកិយនេះជាប់មានបាប រងទុក្ខដរាបគ្មានពេលល្ហែល្ហើយ (ស្ទួន)
គ្មានអ្វីជួយឱ្យបានស្បើយ ខំសាងអស់ហើយ រិតតែទុក្ខធ្ងន់ ។

៤. តែព្រះអង្គសង្រ្គោះ បានយាងមកដោះដោយបង់ព្រះជន្ម (ស្ទួន)
ដើម្បីលោះបាបដ៏ធ្ងន់ រួចមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញពិត ។

៥. បីថ្ងៃក្រោយទ្រង់សុគត អង្គបរិសុទ្ធទ្រង់បានជីវិត (ស្ទួន)
រស់ឡើងគឺអង់ព្រះពិត មានពេញដោយឬទ្ធិបារមីចេស្ដា

៦. ការប្រោសលោះធ្វើសម្រេច បាបកម្មទ្រង់ផ្ដាច់រួចស្រេចហើយណា (ស្ទួន)
ព្រះលោហិតតាំងសញ្ញា វិសេសថ្លៃថ្លា ឈាមសញ្ញាថ្មី ។

៧. ទ្រង់សុគតហើយរស់វិញ ចេស្ដារពោរពេញ ព្រះនាមទ្រង់ល្បី (ស្ទួន)
ទេវតាច្រៀងថ្វាយពរជ័យ គ្រប់ជាតិប្រុសស្រីក្រាបលុតទាបបាត ។

៨. ទ្រង់រស់ឡើងវិញជាពិត សូមញាតិឆ្ងាយជិតប្រឹងប្រែងសង្វាត (ស្ទួន)
យកទ្រង់ទុកធ្វើជាខ្នាត ជឿទ្រង់បានស្អាត ជ្រះអស់សៅហ្មង ។


ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment